Inleiding
Verkiezingsprogramma

Inleiding

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! staat voor bestaanszekerheid, huisvesting, onderwijs en zorg. In dit verkiezingsprogramma beschrijven we onze sociaaldemocratische ambitie.

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! verenigt op basis van ideeën. Wij gaan voor het algemeen belang en zijn er voor de hele gemeente Berg en Dal.

Wij streven naar een sociaal Berg en Dal, waarin we ons allemaal thuis voelen.
Wat is nu echt belangrijk? Dat we samen de woningnood oplossen en dat er een betaalbaar huis is voor iedereen. In een fijne buurt. Waar minder verdeeldheid is en waar we naar elkaar omzien. Dat we opkomen voor mensen die dat nodig hebben en systematische ongelijkheid aanpakken.

  • Structurele armoede accepteren wij niet, iedereen moet mee kunnen doen.
  • Wij sluiten niemand uit, wij zetten ons in voor een inclusieve samenleving.
  • Wonen is een recht en geen verdienmodel.

Zo maken we van Berg en Dal een plek waar we allemaal fijn kunnen wonen. Waar we ons thuis voelen. Doe je met ons mee?

Met vriendelijke groet
Lesley Albers
Fractievoorzitter en Lijsttrekker
PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal!

👉 http://stemlokaalsociaal.nl

Onze plannen voor:

1

1. Zekerheid over werk en inkomen

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! vindt dat iedereen recht heeft op betaald werk, tegen ten minste een minimumloon dat voldoende is om van te leven. Werk zorgt voor sociale contacten

Ons plan
2

2. Van woningmarkt naar volkshuisvesting

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! vindt dat onze gemeente meer moet sturen vanuit een samenhangende visie op wonen en zorg, doorstroming en diversiteit in de wijken. Het probleem van huisvesting

Ons plan
3

3. Gelijke kansen voor ieder kind

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! is van mening dat voor onze kinderen alleen het beste goed genoeg is. Landelijk zijn we voor gratis kinderopvang voor kinderen tot 4 jaar. Scholen

Ons plan
4

4. Zeker zijn van goede zorg

PvdA-Berg en Dal, lokaal sociaal! wil de inwoners van onze gemeente zo veel mogelijk laten deelnemen aan de maatschappij, overeenkomstig de uitgangspunten van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Wij streven

Ons plan
5

5. Een fijne, duurzame leefomgeving

We wonen in een prachtige gemeente die steeds meer toeristen weten te vinden. De infrastructuur van de gemeente moet worden aangepast, om de doelstelling van ons leefbaarheids- en toerismebeleid te

Ons plan
6

6. Energietransitie

In 2050 moet Nederland een volledig duurzame energievoorziening hebben en volledig onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. In onze gemeente worstelen we – net zoals in vele andere gemeenten – met

Ons plan
7

7. Economie

Een gezond ondernemersklimaat is essentieel voor een gezonde woon- en werkomgeving. Vooral winkels en kleinschalige MKB-bedrijven bevorderen de levendigheid van kernen. We maken ons sterk voor de huidige bedrijvigheid in

Ons plan
8

8. Bestuur

In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan veiligheid, organisatie en financiën.

Ons plan

Deel dit