Van de fractie (deel 17):

Door Thieu Hoeken op 2 oktober 2017

‘Never a dull Moment’, heet de vorige ‘Van de Fractie’, deel 16 alweer.
Dat bleek niet alleen een constatering, maar ook een voorspelling…

Want het eerste politieke interview bij John Peters – elke zondag 13.00 uur op uw lokale omroep!- in het nieuwe seizoen was meteen aanleiding voor heftige politieke debatten, vooral in de wandelgangen. De politieke teentjes in een gemeente van 11 politieke partijen zijn erg, heel erg lang! 11 vogeltjes in een nest die bijna allemaal gehoord willen worden..
( Wel mooi te ervaren hoe goed er blijkbaar naar onze omroep wordt geluisterd?! )

Oude koeien, de tegenstelling tussen lokale versus landelijke partijen, niet bestaande lokale gevoelens van achterstelling en vele andere zaken worden uit de hoed getoverd om uitspraken uit z’n verband te rukken en ten eigen faveure uit te leggen. Oude koeien worden met name op Facebook opgetrommeld om de actuele achterstand op datzelfde medium goed te maken, maar weinig inhoudelijke discussie. Kortom: de verkiezingscampagne lijkt te zijn begonnen…

De strijd om de stemmen wordt weer gevoerd en geen partij wijkt. Al hoewel wij uiteraard al enkele jaren zijn gefuseerd (gelijktijdig met de gemeente Berg en Dal) moet ik ook toegeven dat ook wij helaas niet erin geslaagd zijn om het aantal partijen te beperken door dichterbij GroenLinks te komen, of bij D66. We hebben echt, nogmaals echt, ons uiterste best gedaan, en voorstellen gedaan, maar er was en is bij hen tot op heden geen echte politieke wil om mee te werken aan een Berg en Dals progressief akkoord. Helaas! Ook in de regio zijn de gesprekken verstomd; het blijft angstvallig stil.

Aan de lokale kant schiet het ook niet op: het zgn. blok wordt/blijft geen blok, maar blijft GJS, Polderbreed?! en GVP. Zoals we recent ook konden lezen vooral gericht op bepaalde delen van de gemeente. Oorspronkelijke voornemens ook hier ijdel gebleken. Helaas! Anno 2017 zelfs meer versnippering dan minder, een niet zo positieve ontwikkeling vind ik. Dit maakt de politiek in ons Berg en Dal er niet slagvaardiger op. Ook niet gemakkelijker en plezieriger.

Eén ding kunnen wij wel toezeggen: de PvdA zal (als we er door de verkiezingsuitslag toe worden geroepen) er nooit mee akkoord gaan dat die versplintering zich weer vertaalt in het college, zoals de afgelopen keer met die wethouder uitruil tussen C90 en GJS en eigenlijk ook tussen VOLG en Voor Berg en Dal, dat ook officieel deel uitmaakt van de coalitie. We zullen niet om de vrede te bewaren een wethouderschap splitsen, een functie extra creëren. Wel zullen we het college uitbreiden met een extra wethouder. Dit alleen om de taken eerlijker te kunnen verdelen, de kwaliteit van het bestuur te verbeteren en vermenging van verantwoordelijkheden te voorkomen. Wel voor 4 dagen. Dus vijf voor de prijs van 4. Dit op basis van de huidige drukte op de verschillende dossiers. Dit alles tenzij we uit het bestuurlijk apparaat hierover andere informatie krijgen en het goed te doen is met 4.

Ook hebben we de afgelopen tijd in de raad weer een discussie kunnen zien waarbij als het om besluiten gaat, realiteitszin al te vaak wordt bekritiseert vanuit principes. Dit rondom de duurzaamheidslening en de woonagenda. Aandacht, reserves als je wil, met betrekking tot (on)uitvoerbaarheid en (in)effectiviteit van de voorgestelde regeling werd uitgelegd als betutteling van huurders of weinig ambitie. Wij waarschuwen slechts voor symboolpolitiek en een grote paarse krokodil. En weinig meer duurzaamheid! We gaan het zien, want we hebben verloren! Dus is de uitvoering van een lastig systeem in uitvoering, tenzij het college er niet aan begint.

Ook zijn er nog steeds partijen die zomaar roepen dat er 250 sociale woningen bij moeten komen, zonder dit met feiten te staven en daarmee regelrecht ingaan tegen de beargumenteerde getallen van de deskundigen. Op vragen daarover moeten ze het antwoord schuldig blijven. Politiek voor de bühne, denk ik dan maar!

Gelukkig kan de lokale omroep even verder. Ze moeten wel aan de slag nu ze in rustiger vaarwater terecht lijken te zijn gekomen. Een echt plan van aanpak, met concrete verbeteringen moet er voor 1 maart komen! Misschien dat ze daarna kunnen profiteren van de gunstige jaarcijfers van onze gemeente en het extraatje in de begroting. (Hierover volgende keer meer bij de algemene beschouwingen) Misschien kan dat dan ook gelden voor de vaste zwemmers van de Lubert die door de gemeentelijke kruidenier wel erg zuinig worden bejegend en beloond voor hun jarenlange trouw.

Daarnaast hebben we de afgelopen tijd een aantal zaken ingebracht die voor de (hele?) lange termijn perspectief moeten bieden voor de economische ontwikkeling, en de toekomst van heel Berg en Dal. Het gaat nadrukkelijk over langjarige projecten die veel discussie, tekenwerk en draagvlak vereisen. De specifieke projecten die het betreft zullen ook terugkomen in ons verkiezingsprogramma maar twee liggen nu al op de tafel van de gemeente omdat er al processen lopen.

1. De treinverbinding Kleef Nijmegen
Samen met de SPD Kranenburg, Kleef en Nijmegen en GroenLinks en D66 Berg en Dal en Nijmegen en de Staten vertegenwoordigers van die partijen zijn we al jaren bezig deze verbinding op lange termijn te realiseren ter verbetering van de economische, duurzame, toeristische positie van de betrokken gemeentes. Dat op basis van de sterke ontwikkelingen in de onderscheiden gemeentes op economisch en onderwijs-en toeristisch gebied. En vanwege de ontwikkelingen in de vervoerstechniek. Er gebeurt veel in de stadsontwikkeling in Kleef, Groesbeek en Nijmegen, Ga maar eens kijken. Bovendien vergeten we dat de moderne, nog niet helemaal gerealiseerde centrum ontwikkeling van Groesbeek nieuwe ambitie uitstraalt en dus klanten vraagt, vergelijkbaar met Kleef! Interessant! Overigens heeft onze gemeente, terecht volgens de uitspraak van de meerderheid in de raad, de intentieverklaring over de aanleg van de railverbinding samen met de gemeentes Kranenburg, Kleef en recentelijk ook Nijmegen onder een aantal voorwaarden-geen goederenvervoer, langzaam en duurzaam en van station tot station etc- mede door de PvdA gelukkig nog steeds op de agenda staan en in Mei mede ondertekent! Het spreekt voor zich dat de railverbinding voor ons moet passen in een Centrum dat erop is ingericht. Liefst echt autoluw of autovrij en een verkeerscirculatieplan dat een goede verkeersafwikkeling garandeert en het centrum bereikbaar houdt voor iedereen. Dat gaat dus veel voorbereiding kosten met ALLE betrokkenen, ondernemers, raad, autorijders, fietsers, wandelaars etc.

2. Reomie, De Ooijsegraaf
Ook dit project staat al jaren op de politieke agenda. Al jaren is er in de gemeente Ubbergen over gesproken, vaak ook in relatie tot natuur en woningbouw, (De Ooijse Graaf I,II en zelfs III). Het afgelopen jaar heeft het college het door eigenaar, projectontwikkelaar en gemeente geschreven plan op begrijpelijke gronden afgewezen. Daarmee staan we wel weer voor een nieuwe uitdaging en weer helemaal aan het begin. Dit momentum moeten we weer integraal en intensief aanpakken om het niet voorbij te laten gaan. Zeker nu het als een van de voorbeeldprojecten wordt gezien voor het opdoen van ervaring met de nieuwe Omgevingswet. Zie voor details hierboven bij voorstellen I en II aan het Presidium. Daarom heeft de PvdA in het Presidium van afgelopen September een tweetal voorstellen gedaan. De gemeente zou wel een grote kans voorbij laten gaan als we alles maar op z’n beloop zouden laten. Wij vinden dat er uit de reserves fondsen moeten worden vrijgemaakt om plannen te kunnen maken en zaken uit te laten zoeken of op te laten stellen door mensen die out-of-the-box kunnen denken. We kunnen dat niet alleen. Eerst ook zullen alle raadsleden op locatie over de geschiedenis en de actualiteit moeten worden geïnformeerd om de toeristische, economische en andere mogelijkheden van deze locatie te ervaren. Dit liefst in relatie tot de Waal, landschap en de andere ankerpunten of bruggenhoofden als Stadswaard en Millingerwaard.

3. De Bodewes Werf in Millingen
Ook deze monumentale plek verdient een langjarige, integrale en intensieve aanpak. Ook hiervan vindt de Partij van de Arbeid dat in die aanpak moet worden geïnvesteerd. Wij vinden dat de gemeente initiatieven moet ontwikkelen om met de huidige eigenaar, voordat de zaak nog verder verloedert, om de tafel moet gaan om over hun eventuele plannen of het ontbreken daarvan te gaan spreken om de weg te openen naar een nieuwe toekomst voor dit voormalige economische, industriële hart van de Duffelt. Wellicht kan daar een geweldige combinatie ontstaan van toerisme, wonen, zorg, kunst en zo meer. De burgerinitiatiefgroep Millingen heeft hier in 2015 al een voorschot op genomen, maar sindsdien is het stil. Tot nu toe wat ons betreft.

Kortom zomaar weer een kijk in het werk van onze fractie en fractieondersteuners de afgelopen weken. Op weg naar de verkiezingen met ambitie, echte, maar taaie plannen en visie op de toekomst. Daar gaan we voor, met vertrouwen in de PvdA 2.0, in team Lesley.

De afgelopen raad hebben we afscheid genomen van Rudi van Ewijk als carroussellid. Ook hier danken wij hem voor zijn vele werk vooral achter de schermen als steunlid van de fractie, penningmeester, voorzitter van ons bestuur en actief campaigner en Ombudsteam oprichter! Rudi, kameraad, dank!

Foto van Gemeente Berg en DalMaar ook verwelkomen wij als nieuw Carrousselid Daisy Menting (momenteel woonachtig in Groesbeek, maar afkomstig uit Millingen) die ons team de afgelopen maanden zo enthousiast heeft versterkt. Wij wensen haar veel succes bij dit werk maar ook bij haar werk als lid van de lokale Rechtswinkel.

Ook verwelkomen wij Henny van der Pol als nieuw bestuurslid en als grote aanjager van het team Lesley. Wij zijn zeer blij met hem omdat hij zo rustig veel dingen oppakt. Kom daar maar ‘ns om tegenwoordig!


Blijft over: Les is more! #TeamLesley

Groeten, uw fractievoorzitter,

Thieu Hoeken

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken