26 oktober 2014

Jeroen Dijsselbloem en Thieu Hoeken gaven antwoord

Zaterdagavond 25 oktober was het feest. PvdA MUG vierde “Meer dan 40 jaar PvdA!” met een manifestatie waar Jeroen Dijsselbloem te gast was. De zaal van het prachtige voorzieningenhart ‘Op de heuvel’ was goed gevuld. Wie er nog aan twijfelde of de afdeling klaar is voor de verkiezingen, kreeg een duidelijk antwoord op deze levendige avond. Dijsselbloem had geen speech voorbereid, maar improviseerde een humoristisch praatje en liet vragen stellen.

Er werden anderhalf uur lang vragen gesteld. Hoewel het lastig is lokale of regionale vragen te stellen aan een landelijke minister gingen de meeste toch daarover. Zo werd er een vraag gesteld over het investeren in de regio. Op welke gebieden zou dat moeten? Volgens Dijsselbloem kon dat het beste in combinaties van zorg en toerisme, in samenwerkingen van innovatieve instellingen, ondernemers en de gemeente. Dat klonk verdacht veel naar Gezondheidstoerisme; een van de speerpunten van PvdA MUG. Daar wil de partij dan ook graag in investeren. Maar niet iedereen vond dat een goed idee. Zo was er één criticus in de zaal die bepaalde investeringen in het Groesbeekse centrum en het toerisme liever niet had gezien. De minister kon over deze puur lokale kwestie niets zeggen, maar fractievoorzitter Martijn Schmiermann popelde om het gevoerde beleid uit te leggen. Een onderneemster gaf aan problemen te hebben met het aannemen van werknemers met een beperking. Dat vonden zij en Dijsselbloem doodzonde. De onderneemster, de minister en wethouder Pim Spaan zijn meteen om de tafel gaan staan om deze problemen op te lossen.

Lijsttrekker Thieu Hoeken sloot de avond af met de speerpunten voor de komende veertig jaar: zorg dicht bij mensen, werk voor iedereen, ons landschap als bron van leven en 12 leefbare dorpen in die ene gemeente. Maar het basisantwoord op alle vragen was voor hem: “Iedereen doet mee, want als iedereen meedoet, worden we er allemaal beter van.”