Door op 12 december 2016

Van de Fractie deel 12: even bijpraten…

Het wordt weer eens tijd voor een bericht van de fractie. Nummer 12 alweer. De afgelopen tijd hebben we namelijk niet stil gezeten.

Veel inspiratie had ik de afgelopen tijd niet voor de website, omdat er op de vorige 11 door (bijna) niemand is gereageerd. Dat stimuleert niet echt, moet ik zeggen. Ook twijfelde ik aan het nut dus. Hij wordt echter wel gelezen begrijp ik uit de wandelgangen. Dus heb ik me er maar weer eens aan gezet. Zeker omdat er wel het een en ander te melden valt uit de boezem van onze raadsfractie en de leden van de carrousel.

watvindjijDe afgelopen tijd hebben we namelijk niet stil gezeten. We hebben zeker ook het een en ander bereikt in onze raad. Een aantal van onze voorstellen zijn overgenomen en wensen zijn vervuld. De afgelopen raden hebben we o.a. voor elkaar gekregen dat er meer faciliteiten komen voor cliëntenraden. Al is het nog steeds mondjesmaat.

Dat onze gemeenschapshuizen een beroep kunnen doen op de gemeente om hun activiteiten beter te laten verlopen door ondersteuning van besturen en activiteiten. Ook hulp bij het zoeken van geschikte medewerkers, als vrijwilliger, leer-werkplek etc. We wisten dat daar behoefte aan bestaat. We horen dat daar meteen al gebruik van wordt gemaakt. 

De brandveiligheid in zorginstellingen, -meer dan 80!- wordt nu voortvarend aangepakt en heeft de volle aandacht van het college. Dit door onze kritische vragen het afgelopen jaar en vasthoudende druk op het college achter de schermen. We zijn er nog niet, maar er wordt aan gewerkt. Veel zaken waren niet op orde en worden nu ter hand genomen. Achterstallig onderhoud wordt gepleegd. Hopelijk kunnen we binnenkort het sein ‘Brand Meester’  geven!  De wethouder heeft maandelijks contact met Veiligheidsregio en ODRN om de voortgang te monitoren. We hebben dus zeker niet voor niets aan de bel getrokken. En.. we houden blijvend de vinger aan de pols.

Ons prachtige fietspad, door onszelf feestelijk geopend, wordt de komende tijd doorgetrokken naar Kleef.  De Biesseltse Baan wordt verbreed zodat we vrij snel al op de fiets van Kleef naar Nijmegen kunnen reizen! Samen met onze Duitse SPD vrienden hebben we dat maar mooi voor elkaar gekregen. En ook de PvdA in Nijmegen is op dit project actief.

Zie ook: : http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/5-4-miljoen-voor-e-bikepad-kleef-groesbeek-1.6715648 .

In de komende raad wordt mede door onze vasthoudendheid een prachtig project -Berg en Dal Werkt- uitgerold over Groesbeek en later wellicht ook over Ubbergen. Dit project geeft verder uitvoering aan het tijdens het vorige college gestarte project Nieuw Werk. Berg en Dal Werkt beoogt om zoveel mogelijk mensen met (veel) achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen door een intensieve aanpak in de eigen woonomgeving, met lokale werkgevers en initiatieven. Vooral voor de gemeente Groesbeek van het grootste belang omdat de arbeidsdeelname daar behoorlijk laag is en er dus veel moet worden ingezet om dat te verbeteren. In Millingen heeft het Werkbedrijf daar goede successen geboekt en daarom heeft de raad, na veel vijven en zessen moet gezegd, er haar goedkeuring aan gegeven. Het belangrijkste speerpunt voor ons ‘Iedereen doet mee’, krijgt in dit project vorm. Met andere partijen kijken we ook nog naar andere lokale projecten met hetzelfde doel. Bijvoorbeeld het zoeken van echte banen in het vrijwilligers aanbod/vraag. Dit met geld uit het budget maatwerk  in de begroting.

IMG_1016

Eigen foto; wandeling PvdA Berg en Dal met Staatsbosbeheer.

Met Staatsbosbeheer was afgesproken dat er op regelmatige basis met de gemeente zou worden overlegd om een aantal zaken gezamenlijk aan te gaan pakken. Het vertrek van onze Boswachter Corien Koreman heeft dat misschien wat vertraagd maar we blijven erop hameren.

Onze rotonde op de Nieuweweg te Groesbeek, het was tenslotte ons initiatief, ligt er fraai bij. Als het college hem niet opent gaan wij dat ook deze keer doen, zoals bij het fietspad en het nieuwe winkelcentrum. Successen dienen te worden gevierd, tenslotte!

Foto door Piet Spanjers.

Foto rotonde Nieuweweg door Piet Spanjers.

Deze raad zullen wij komen met een motie over de openingstijden en de beschikbaarheid van ons zwembad voor onze bewoners. Het kan niet de bedoeling zijn dat De Lubert wordt opgeknapt met veel overheidsgeld, maar de mogelijkheden om er gebruik van te maken worden verminderd. Dat moet anders! Ook hier zijn onze inspanningen hard nodig om het college scherp te houden op de publieke zaak.

Verder hebben we geprobeerd de focus van het college wat scherper te krijgen op het toerisme beleid en de economische ontwikkeling in onze gemeente. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar bij de vaststelling van de definitieve beleidsvisies na de inspraakrondes zullen we dat zeer zeker verder aanpakken. Veel meer aandacht dient er namelijk te komen voor de gerichte aanpak van onze werkgelegenheid. Vooral een slimme samenwerking tussen recreatie en zorg moet leiden naar meer banen. Meer samenwerking tussen grote zorginstellingen, het onderwijs (Han,Universiteit en ROC) en de rest van de samenleving moet door de gemeente worden gestimuleerd. 

Daarvoor is het nodig dat we als derde grootste gemeente in het Rijk van Nijmegen ook meer naar buiten treden. Meer duidelijk maken wat we willen. Meer samenwerking in de regio op het gebied van economie en werk.

In de mobiliteitsvisie zullen wij aandacht vragen voor een infrastructuur die dienend is aan een duurzame ontwikkeling, die de leefbaarheid in onze kernen moet versterken. Die de onthaastende toerist beter bedient dan de vervuilende lawaaischopper! Een integrale visie op recreatie, duurzaamheid en economie is daarvoor vereist. Ook dat kan beter.

Verder zullen we ook aandacht vragen voor de verbetering van de verblijfskwaliteit van onze kernen door een consequent verkeersluwbeleid te ontwikkelen. Dit samen met ondernemers, niet tegen hen. Er liggen kansen als we die maar aanbieden, en laten zien.

Na de zeer succesvolle Special Olympics het afgelopen jaar verwachten we dat er ook bij onze (sport)verenigingen meer aandacht komt voor onze inwoners met een beperking. de komende tijd willen we ook daar aandacht voor.

Verder zijn we druk doende de samenwerking met Groen Links te verbeteren door regelmatig samen zaken voor te bereiden en te bespreken. Op het gebied van fietspaden, duurzaamheid en economie moet dat op den duur veel op kunnen leveren.

864x486

Nos.nl

Oja, lees ook nog onze bijdragen terug bij de Algemene Beschouwingen voor de Begroting 2017: even HIER klikken.

Kortom veel is er gedaan, veel moet nog worden aangepakt tot aan de verkiezingen in 2018. Ook die hebben we in het vizier.

Eerst echter nog de landelijke verkiezingen in maart. Op deze plek feliciteren wij Lodewijk Asscher met zijn verkiezing tot lijsttrekker en danken wij Diederik Samsom voor zijn inzet en doorzettingsvermogen de afgelopen tijd.

Ook dank ik alle leden die zich het afgelopen jaar bijna elke dinsdag hebben ingezet voor onze partij, zoals Jan, Peter, Bert, Sjaak, Will en Monique in het bestuur.

En tot slot wens ik iedereen fijne feestdagen en een goed begin van 2017!

Fractievoorzitter Thieu Hoeken.

Ook namens raadslid Martijn en carrouselleden Lesley, Rudi en Gerrie.

 12139-201611091111061