Vergroening in Berg en Dal

18 juni 2019

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie op 18 juni j.l. aan de orde gesteld bij het college.

Schriftelijke politieke vragen over Vergroening in Berg en Dal

1. Vergroening van eigen tuinen

Steeds vaker is sprake van enorme hoosbuien, hitte of een periode van aanhoudende droogte. Heftige regenbuien leiden tot wateroverlast en droogte veroorzaakt schade en lage grond-waterstanden. Alle beetjes helpen daarbij, waaronder groenere daken en meer tuinen zonder tegels. Recent werd – op de druk bezochte inwonersbijeenkomst over de wateroverlast in de Breedeweg – duidelijk gemaakt dat het goed is als men zo veel mogelijk het groen terugbrengt in de eigen tuinen en opritten. Alleen al in verband met wateropname en vermindering van de druk op ons riool. Minder steen in de strijd tegen wateroverlast aldus!

Onze vragen:

  1. Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor onze inwoners, eigenaren en huurders, om de tuin te vergroenen?
  2. Wij zouden graag zien dat men pro-actief wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van subsidie voor het vergroenen van de tuin, daarmee ook rekeninghoudend met huurwoningen en de woningcorporaties.
  3. Hoe gaat u onze inwoners informeren en bewegen hiervan ook gebruik te maken?
  4. Is Operatie Steenbreek iets voor onze gemeente om bij aan te sluiten? Waarom wel, niet? Diverse gemeenten doen hieraan al mee.
    Zie: https://www.operatiesteenbreek.nl/
    In bijvoorbeeld de gemeente Rheden zijn een aan-tal projecten uitgevoerd in samenwerking met de bewoners. Daarnaast zijn studenten in de wijken bewoners gaan informeren over het aanbod en het nut van meer groen.

2. Proef met containertuintjes

In verschillende gemeenten worden inmiddels tuintjes ingezet als wapen tegen afval!
Een containertuintje – gewoon een tuintje rondom een container dus! – kan dé oplossing zijn voor rondslingerend afval rondom (ondergrondse) containers, glasbakken et cetera.
Over dit afval rondom de containers krijgen wij regelmatig opmerkingen van inwoners, met de vraag of de gemeente hieraan niet iets kan doen. Handhaving is vaak lastig, daarom is het belangrijk om preventief hiermee aan de slag te gaan.
Het idee is heel simpel: door op het stuk rondom de container (de grijze plaat die aan de containerschacht bevestigd is) een tuintje te plaatsen, is het niet meer mogelijk om afval op dit platform te leggen. Dit lijkt te werken in de strijd tegen het vuilnis dat niet in de containers past en er daarom maar naast wordt gezet. In sommige gemeenten wordt het onderhoud van deze kleine tuintjes ook bij de buurt zelf gelegd. Dit bevordert dan ook de sociale cohesie in de wijk. Hierin zijn uiteraard verschillende keuzes te maken.

Onze vragen:

  1. Is uw college het met ons eens dat dergelijke containertuintjes ook een idee voor onze gemeente zijn? Immers, leuk om te zien maar zeker ook nuttig!
  2. Wat zouden de (financiële) consequenties hiervan zijn? (in ieder geval kijkend naar de opties geheel bij de gemeente en optie beheer deels bij de buurt)

Enkele voorbeelden (waarbij ‘echt groen’ onze voorkeur heeft)