Voorstel II aan het presidium van Berg en Dal

Door Thieu Hoeken op 19 september 2017

Collega’s

Naar aanleiding van een aantal gesprekken die ik op de eerste stakeholders en bewoners bijeenkomst over de Ooijse Graaf en Reomie heb gevoerd afgelopen 28 juni zou ik voor willen stellen om een aparte informatiebijeenkomst te organiseren voor alle raadsleden en carrousselleden en de stakeholders in dit project. Dit om hen te informeren over de geschiedenis van dit project en de belanghebbenden. Het is belangrijk dat de raad over de achtergrond van de verschillende stakeholders wordt geïnformeerd, om een gelijk speelveld te creëeren voor alle betrokkenen, inclusief de politiek. En natuurlijk ook om begrijpelijk minder geïnformeerde fracties van de nodige achtergrond informatie te voorzien.
Belanghebbenden die zouden moeten worden uitgenodigd zijn:

  1. Reomie, een ‘dump’ van oude militaire voertuigen en recentelijk ook stakeholder bij andere invullingen van het
    terrein. En natuurlijk ook de eigenaar.
  2. Van Steen en Natuur, die toeziet op de invulling van de belangen van de cultuurgeschiedenis op dit terrein en de afspraken die hierover gemaakt zijn.
  3. Natuur, de ecologische zone die over dit gebied loopt. (Staatsbosbeheer?, Via Natura?)
  4. De Speulplek die een steeds vastere plek heeft gekregen bij niet doorgaan Ooijse Graaf II en III.
  5. De gemeente die hier van alles wil: TOP, woningbouw en recreatie?

Om een nieuw plan te kunnen ontwikkelen is het goed te zien wat de verschillende belangen zijn en hoe deze belangen bij nieuwe oplossingen kunnen en/of moeten veranderen. We moeten ze mijns inziens wel van te voren kennen.

Met vriendelijke groet,

Thieu Hoeken.

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken