Door op 23 februari 2016

Brief aan Staatsbosbeheer

Wij maken ons, en velen met ons, grote zorgen over de werkzaamheden in het bos. Staatsbosbeheer gaat over het beheer van onze bossen. Daarom hebben wij vandaag onderstaande brief geschreven aan Staatsbosbeheer.

Geachte directie,

U schrijft op uw website ( http://www.staatsbosbeheer.nl ) het navolgende over het Groesbeekse bos (gemeente Berg en Dal):

“Het Groesbeekse Bos in het Rijk van Nijmegen is in alle seizoenen een bezoek waard. Geniet van herfsttinten, zonovergoten heide of misschien wel idyllisch besneeuwde bomen. Het is hier heerlijk voor wandelaars, ruiters, mountainbikers, fietsers en honden met hun baasje. Er zijn veel uitgezette routes, speelweides, picknickplaatsen en andere mogelijkheden om te genieten van de fraaie Groesbeekse natuur.”

Daarmee zijn wij het uiteraard hartgrondig eens. Wij zijn trots op onze bossen. Helaas moeten wij constateren dat de door u genoemde mogelijkheden door de langdurige werkzaamheden van uw medewerkers al voor een langere periode vreselijk worden beperkt. Wij zijn gaan kijken in het bos omdat wij merken dat bezoekers van het bos zich ernstig storen aan de manier van werken van Staatsbosbeheer. Wij lezen en ontvangen hierover veel berichten. Ook op internet en de social media wordt hierover veel gesproken. Men spreekt er “schande” van, vindt het bos een “rotzooi” en men maakt zich zorgen over de hoeveelheid gezonde, gekapte bomen. Wij delen deze zorgen.

Wat hebben wij gezien in de bossen in onze mooie gemeente Berg en Dal waar toerisme en recreatie van essentieel belang zijn voor onze gemeente?

Belangrijke voorzieningen, zoals de bankjes in de bossen, zijn veelal weggehaald. Ook zijn in de afgelopen jaren bijvoorbeeld speelweiden en parkeerplaatsen opgeheven, waarmee de bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden – in totaliteit – veel slechter zijn geworden. Dit doet geen recht aan ons bos en beperkt de mogelijkheden van onze inwoners en andere recreanten.

Dit moet wat ons betreft dan ook echt anders!

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden wordt met grof geweld te werk gegaan en er worden zeer grote machines gebruikt. Het herstel van de paden en gebieden is maar deels mogelijk. Enkele paden worden weliswaar hersteld maar dit gebeurt met gebroken puin en ziet er niet uit. Aanrijroutes van mountainbikers en wandelroutes zijn aan gort gereden door het gebruik van de veel te grote machines.

Daarnaast maken wij ons, en velen met ons, grote zorgen over het kappen van de vele bomen. Het kappen en de kaalslag is in de afgelopen drie jaren waanzinnig toegenomen.

Zo zijn op de But en Dekkerswald vele stukken bos compleet kaalgeslagen. Wij hebben ernstige bedenkingen bij de noodzaak van kaalslag in deze mate. Wordt deze kaalslag überhaupt voldoende gecompenseerd?

Tevens valt op dat sinds een aantal jaren ineens de paarden dwars door het bos (overal!) mogen komen. In Overasselt, hetzelfde beheersgebied nota bene, wordt echter gebruik gemaakt van ruiterpaden. Wij snappen deze beleidslijn niet. Kunt u hierover duidelijkheid verschaffen?

Wordt met het al het vorengenoemde het leefgebied van vele dieren in deze natuurgebieden ook niet aangetast? En hoe denkt u deze aantasting in hun leefomgeving te compenseren?

Verzoek

Wij vinden het belangrijk dat naar de zorgen en klachten van de gebruikers van ons bos wordt geluisterd. Wij hopen dat u deze signalen ook serieus neemt. Wij willen u dan ook vragen om een inhoudelijke reactie op deze brief en vragen u dringend om de in deze brief geuite zorgen ter harte te nemen. Daarnaast is de communicatie in deze een belangrijk punt en het lijkt ons dan ook een goed idee dat uw directie een mondelinge toelichting komt geven in onze gemeente Berg en Dal.

In afwachting van uw reactie, verblijven wij,

hoogachtend,

Partij van de Arbeid, afdeling Berg en Dal

Namens de PvdA-fractieleden van de gemeenteraad Berg en Dal, Thieu Hoeken en Martijn Schmiermann , en namens de PvdA-afdeling Berg en Dal, Peter Leenders en Lesley Albers.

 Kopie van deze brief aan:

  • pers (openbare brief);
  • de gemeenteraad van Berg en Dal;
  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berg en Dal.

5bos 4bos 3bos 2bos 1bos

Downloaden PDF: Brief aan staatsbosbeheer