16 september 2015

Eervolle nominatie SPD en PvdA grensregio Nijmegen-Kleve

Het Curatorium van de prestigieuze Wilhelm-Dröscher-Preis, van de landelijke SPD in Duitsland, heeft het pakket aan gezamenlijke grensoverschrijdende activiteiten van de SPD-afdelingen Kleve en Kranenbrug en de PvdA afdelingen Nijmegen en Berg en Dal genomineerd.

“Naast de eer, die ons door de nominatie niet meer ontnomen kan worden, maken wij ook kans op de maar liefst € 15.000,- die aan prijs is verbonden.” zeggen Josef Gietemann en Hennie Derks, respectievelijk voorzitter van de SPD-afdeling Kleve en voorzitter van de afdeling Nijmegen van de PvdA. Of de sociaal-democraten uit de grensregio, inclusief de SPD afdeling Kranenburg en PvdA afdeling Berg en Dal, de prijs ook daadwerkelijk gaan winnen, wordt aan het eind van het grote SPD-congres, dat van 10 t/m 12 december in Berlijn gehouden gaat worden, bekend gemaakt.

Inhoudelijk wordt met de nominatie een heel pakket internationaal georiënteerde (samenwerkings) activiteiten gewaardeerd, waaronder de jaarlijkse gezamenlijke viering van de DAG VAN EUROPA op de Homüschemühl in Keeken (D)op 9 mei, de niet aflatende inspanningen van de vier afdelingen voor reactivering van de railverbinding Nijmegen-Kleve, de instelling van de Erespeld Grenzland Europäer van het jaar, het gezamenlijke Nederlands-Duitse protest tegen de voorgenomen proefboringen naar Schaliegas in het grensgebied, het overleg van Jonge Socialisten in de PvdA en de JUSOS van de SPD en alle andere activiteiten die grensoverschrijdende samenwerking en – vriendschappen bevorderen.

Met de Wilhelm-Dröcher-Preis houdt de SPD in Duitsland de herinnering aan deze actieve en visionaire sociaaldemocraat levend. Wilhelm Dröcher werd in 1949 op 29 jarige leeftijd lid van de SPD en was o.a. afgevaardigde in de Landtag van Rheinland-Pfalz, lid van de Duitse Bondsdag (het Duitse parlement) en jarenlang penningmeester en voorzitter van de Europese Socialisten. De doelstelling van het Overleg Sociaal-democraten grensregio Nijmegen-Kleve: “het dicht bij huis bevorderen van internationaal denken en –handelen.” sluit goed aan bij het ideeëngoed van Wilhelm Dröcher.

De voorzitters van de vier sociaal-democratische afdelingen: Hennie Derks (PvdA-Nijmegen), Jans Bekhuis (van onze PvdA-Berg en Dal), Jürgen Franken(SPD-Kranenburg) en Josef Gietemann (SPD-Kleve) zullen, als het even kan, aanwezig zijn op het grote SPD-partijcongres in december in Berlijn.

 

Zie ook:

http://www.rp-online.de/nrw/staedte/kleve/spd-kleve-und-kranenburg-fuer-droescher-preis-nominiert-aid-1.5393500