Routevervoer AVAN kwetsbare kinderen

Door Lesley Albers op 19 oktober 2018

Ons raadslid Lesley heeft de volgende kwestie aan de orde gesteld bij het college.

Collegevragen over Routevervoer AVAN kwetsbare kinderen

AVAN Groepsvervoer

Ons bereiken wederom signalen over problemen (sinds de zomervakantie) met het vervoer door AVAN op routes binnen onze gemeente. Het gaat hier om het taxivervoer van kwetsbare kinderen uit onze gemeente. De kinderen en ouders die wij hebben gesproken hebben last van de huidige werkwijze van AVAN. Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks gecommuniceerd met de betrokken ouders over veranderingen. Kinderen zijn lang onderweg naar bestemming en willen zelfs niet meer met de taxi mee. Zo zijn er telkens verschillende chauffeurs (volgens AVAN zijn zij bezig met het werven van nieuwe chauffeurs maar heeft dit tot op heden nog niet geleid tot een vaste chauffeur) en lijken niet alle chauffeurs op de hoogte van de problematiek van de kinderen gezien houding en gedrag. Dat is zorgelijk en onwenselijk bij kinderen die bijvoorbeeld al te kampen hebben met autisme. Ouders voelen zich niet gehoord en verliezen helaas het vertrouwen in de vervoerder. Eerder zijn ook raadsvragen gesteld, maar wij zien geen verbetering en dat vinden wij niet acceptabel.

Onze vraag is dan ook:
Het kan niet zo zijn dat de raad telkens deze vragen moet stellen. Herkent u het beeld dat de werkwijze niet verbeterd? Hoe gaat u waarborgen dat deze kwetsbare kinderen goed en voor hen passend vervoer krijgen en behouden, en dat ouders weer vertrouwen krijgen in deze vervoerder?

Lesley Albers

Lesley Albers

Een eer en een uitdaging vind ik het: gekozen te zijn tot de nieuwe lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen en trots op de mooie lijst met enthousiaste en kundige kandidaten waarmee ik mag samenwerken! Het belooft een spannende verkiezingstijd te worden en we hopen dat de inwoners van Berg

Meer over Lesley Albers