Berg en Dal een beetje liever maken

Door Henny van der Pol op 20 januari 2018

Politiek 2.0 bedrijven door de mensen erbij te betrekken met bijvoorbeeld wijkraden. Ook de jeugd moet in hun middelbareschooltijd al met politiek in aanraking komen door een jeugdparlement” zo vindt Lesley Albers (31), geboren en getogen in Groesbeek en de nieuwe lijsttrekker van de PvdA-Berg en Dal voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Het is haar ambitie om de politiek te verfrissen.

Sociaal beleid

Werk zorgt voor veel meer dan inkomen. Werk verbetert welzijn. Werk emancipeert. Omdat de arbeidsparticipatie in Berg en Dal nogal laag is, vindt de PvdA dat we blijvend extra moeten investeren in het erg succesvolle project “Berg en Dal Werkt“.
Daarnaast wordt lokaal de pijn verzacht via het armoede- en minimabeleid. Onze belangrijkste inzet daarbij is om de inwoners dát te geven wat ze nodig hebben om verder te komen: maatwerk. We willen niet dat mensen vastlopen in de wirwar van regelingen.

Zorg

Mantelzorgers worden steeds belangrijker in onze samenleving. Er wordt steeds vaker een beroep op hen gedaan, waardoor gevaar bestaat voor overbelasting. Wij vinden dat ondersteuning voor mantelzorgers verbeterd worden.
Daarnaast willen we af van overtollige bureaucratie in de zorg, er zijn te veel loketten waardoor inwoners telkens hun verhaal opnieuw moeten vertellen.

Om inwoners zo zelfredzaam als mogelijk te laten leven en zo veel mogelijk deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij is samenwerking nodig. Voor vernieuwende oplossingen en initiatieven wil de PvdA een Jaarlijkse Sociale Innovatieprijs van €15.000,- instellen.

Lokaal & Sociaal – Ja, Zeker !

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol