Het nieuwe College, veel werk aan de winkel

Door Thieu Hoeken op 23 juni 2018

Het nieuwe College.
Het nieuwe college van CDA, GroenLinks, Polderbreed en GVP is aan de slag gegaan. Wij konden ons vinden in de samenstelling. Veel ligt op hun bordje de komende jaren, er is veel werk aan de winkel. De eerste echte Berg en Dal coalitie na de fusie, het eerste ‘eigen’ coalitieakkoord. Veel zaken zijn ook in het vorige college al aan de orde geweest. Het coalitieakkoord was, naar mijn mening, teleurstellend vaag en levert dus weinig aanknopingspunten op voor wie wil weten waar we met de gemeente Berg en Dal in de toekomst naar op weg zijn.

Laten we eens een aantal zaken de revue laten passeren.

De Kippenfarm van Deurzen.
Op heel korte termijn wil de eigenaar Koolen van de gemeente horen waar hij aan toe is. Hij gaat de kippenfarm activeren als er geen haalbaar alternatief wordt aangedragen. VOLG en GroenLinks houden ons, tegen alle ambtelijke adviezen, voor dat er geen kippen in de schuren zullen komen en hebben dan ook geen echt alternatief. Njet en maar afwachten lijkt hun devies. CDA, GVP en Polderbreed steunden de melkfabriek als alternatief. Wij zijn heel erg benieuwd welk konijn het nieuwe college uit de hoge hoed gaat toveren.

3D-impressie van de melkfabriek

De PvdA heeft nog steeds geen principiële bezwaren tegen de melkfabriek als alternatief voor de kippenfarm, als er tenminste iets positiefs gedaan wordt aan de verkeersafwikkeling. Liefst door de oostelijke rondweg te verbeteren, ook als ontlasting van het Groesbeekse centrum dat wij toch echt verblijfsvriendelijker willen!

Het Centrumplan Groesbeek.
Hierover zullen in de toekomst knopen moeten worden doorgehakt en problemen worden aangepakt. Dan hebben we het niet alleen over de gigantische overschrijding van de kosten van het project Spoorlaan, de parkeergarage en het parkeerdek bij de supermarkten, met maar liefst €500.000 op een begroot bedrag van 1,2 miljoen. Bijna de helft meer. En bovendien de raad hierover niet informeren en het zo stilletjes over de verkiezingen heen tillen om erna moord en brand te schreeuwen over zoveel politieke handigheid! We wachten het onderzoek naar deze bijna structurele interne aanpak even af en reageren daarna.
Het coalitieakkoord spreekt over een ‘Shared spaces’ centrum om een discussie over de wel of niet autoluwheid van het centrum te omzeilen. Alsof daarmee de kous af is en de toekomst veiliggesteld. Wat de plannen met het centrum in de toekomst zijn wordt helemaal in het vage gelaten. Er lijkt geen visie op die toekomst te zijn in relatie tot toerisme, economie, verkeersafwikkeling, fijnstof en/of verblijfsveiligheid. Om daarna de invulling die bij die visie hoort te kiezen. Nee ad hoc brandjes blussen en ambtenaren het gewijzigde(?) beleid laten verkondigen op informatieavonden!

3D-impressie van de lightrail

Autoluwheid (tot nu toe het in de raad besloten beleid) lijkt voor dit collegeakkoord nu de doodsteek te zijn voor het bedrijfsleven! Ook GroenLinks lijkt dit te vinden. In deze visie past natuurlijk al helemaal geen trein (wij noemen het liever tramtrein/accutrein/lightrail) waar PvdA, D66, GroenLinks en onder voorwaarden VOLG voor zijn, na een positief haalbaarheidsonderzoek.
Wij gaan er dan nog steeds van uit dat een autoluw/vrij/arm centrum een zeer duurzame, economisch en toeristisch lucratieve oplossing zou zijn. Een centrum, de markt en het plein rondom het gemeentehuis, waar het Bourgondisch goed toeven is, waar elektrische fietsen kunnen worden gehuurd, taxi’s en (elektrische)busjes kunnen worden genomen naar andere kernen en onze musea. Ruim baan voor terrassen, activiteiten, wandelaars, fietsers, toeristen en shoppers! In zo’n centrum pak je ook veilig de lightrail naar Nijmegen of Kleef! In zo’n centrum word je niet van de sokken gereden door het voortjakkerende doorgaand verkeer dat ongehinderd (hoezo 30 kilometer weg?) door het centrum raast.

Zorg om de zorg.

De zorg.
Ook hier budgettaire uitdagingen. Een tekort van zo’n 2 miljoen dreigt voor WMO en jeugdzorg. Er liggen allerlei stukken op basis waarvan we keuzes zullen moeten maken: de evaluatie van de sociale teams (De Toegangspoort), het rapport Benchmark over het functioneren van ons gemeentelijk apparaat, het beleidskader sociaal domein, de regionale aanpak van ‘verwarde personen’. De afdeling wordt gereorganiseerd. De sociale teams moeten opnieuw aan de slag met hun aanpak al of niet binnen het gemeentelijk apparaat etc.etc. En dat allemaal onder de druk van het dreigende tekort, van een duidelijk benchmark rapport. Beslist geen sinecure.

Nog meer verkeer.
Ook in ‘De Polder’, via de pers met name, allerlei initiatieven: een fietspontje over de Waal, parkeerverboden op de dijk. Heel mooi allemaal. Maar zonder achterliggende totaalvisie, voer voor allerlei tegenwerpingen. Nergens komen we een link tegen die de voorgestelde maatregelen koppelt aan een visie over toerisme, over verkeersafwikkeling. Ad hoc maatregelen die dus niet kunnen rekenen op een breed draagvlak en dus daarom misschien wel weer een stille dood sterven. Waarom niet uitvoering geven aan al reeds in de raad besproken visies: het verkeerscirculatieplan en de toeristische visie. Jammer van al die moeite!

Achter de schermen is het dus een drukte van belang op ons gemeentehuis. De komende raadsvergaderingen zullen dan ook vol zijn met belangrijke beslissingen. Wij zijn er klaar voor en zullen actief, constructief en op basis van ons zeer sociale en brede, verantwoorde programma stemmen en voorstellen doen. En wat we zeker niet zullen doen is ‘huillie huillie’ over eventuele achterstelling van de ene kern ten opzichte van de andere. Wij gaan vol voor goede zorg, werkgelegenheid, armoedebestrijding, leefbaarheid, duurzaamheid in het voormalige Groesbeek, Ubbergen en Millingen dus in Berg en Dal.
En dat doen we met Lesley in de raad, Martijn en Jan in de carrousel, onze collega’s in Nijmegen, Kranenburg en Kleef en al onze leden.

Met vriendelijke groet,
Thieu Hoeken

Thieu  Hoeken

Thieu Hoeken

Mijn naam is Thieu Hoeken (1950) en ik woon sinds de jaren tachtig met mijn vrouw Ine in Ooij. Ik was leraar Engels op een middelbare school in Venray. “De buurtvereniging heeft mij in de lokale politiek gebracht. Je kunt je eigen wereld mede maken, als je actief betrokken bent. Als je je organiseert. En

Meer over Thieu Hoeken