Vergadering Gemeenteraad 17-05-2018

10 mei 2018

Op donderdag 17 mei staat de eerste raadsvergadering van de raad in nieuwe samenstelling na de gemeenteraadsverkiezingen gepland.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:

12. Bespreking van het coalitieakkoord op hoofdlijnen.

Bedoeling is om alle fracties in de gelegenheid te stellen een 1e reactie te geven op het akkoord. Fractievoorzitters van de coalitiepartijen kunnen daarop desgewenst reageren. De nog te benoemen wethouders reageren niet, omdat ze nog niet benoemd zijn. Gebruikelijk is de verdere wijze van behandeling en het moment af te stemmen in het presidium.

Daarna volgt de kandidaatstelling van de wethouders en het onderzoek van de geloofsbrieven van de kandidaten waarvan deze brieven nog niet zijn getoetst.

Lees hier het Coalitieakkoord

13 Benoeming van de wethouders.

14. Toelating van raadsleden vanwege de benoeming van de wethouders.

15 Benoeming carrouselleden en overige benoemingen.

Op donderdag 29 maart is de nieuwe gemeenteraad benoemd en onze PvdA-fractievoorzitter Lesley Albers beëdigd.

Donderdag 17 mei is het de beurt aan de Carrousel-leden en zal Martijn Schmiermann namens de PvdA worden beëdigd. Op een later moment zal Jan van Loon worden beëdigd. Hij is momenteel op vakantie.