Algemene beschouwingen begroting 2020

Door Henny van der Pol op 7 november 2019

Donderdag 7 november waren de algemene beschouwingen van de begroting voor 2020 in de gemeenteraad.

Onze fractievoorzitter Lesley liet een helder PvdA-geluid horen in onderstaande bijdrage.

Algemene bijdrage

(steun)fractie PvdA-Berg en Dal

Alle respect voor de schrijvers van de begroting en de beantwoorders van onze vragen. Altijd weer een hele klus.
Met deze kaasschaafmethode van het college moeten jullie het toch maar zien te doen.
Maar ook voor onze burgemeester die onze vergaderingen telkens in het gareel moet zien te houden en nu ook zelfs voor de coalitie. Want laten we het niet onder stoelen of banken steken: makkelijk zal het niet zijn om hier weer zo te zitten.
Ik was bijna begonnen met zingen: 1x trek je de conclusie, de coalitie is een ilussie…

Preek van de Leek, door Lesley

Maargoed, mijn eerste 1,5 jaar als raadslid kende best wat spannende dossiers. Van de Dennenkamp, kippen of melkfabriek, centrum Groesbeek tot aan het oude gemeentehuis Beek. Bij alle dossiers stond de democratie voorop.
Maar wel was sprake van een te weinig strijdbaar en vaak verdeeld (?) college.
Dat kan maar het duurde naar mijn gevoel, daardoor wellicht ook wel, wel een eeuwigheid. Ja kwaliteit gaat voor snelheid, maar of dat nu hier het geval was….
Soms pakt iets goed uit, soms achteraf niet helemaal. Dat zijn de risico’s bij het nemen van 1 of van telkens geen besluit. En als raad kun je wel het hoogste orgaan zijn, dan heb je nog niet alles in de hand.

Er worden tonnen en tonnen uitgegeven. Dat kan zo niet doorgaan. In de eerdere moties deze week van het CDA wilde ideeen: ineens 3 miljoen uitgeven voor wateroverlast. En verder allemaal lasten verlagingen.
Op de een of andere manier heeft men bij het CDA toch het licht gezien. Misschien was dat afgelopen zondag in de kerk, bij de inspirerende preken van vrouwen…

een rooskleurige begroting!!??

Een week geleden kwam er een rekening van de Omgevingswet van 7 ton. Even buiten de begroting om. Totaal onverantwoord. En er komen nog meer rekeningen; ODRN werd al aangekondigd. Ook nu wordt weer uit de algemene begroting gegraaid.
De begroting is al met al helemaal niet zo rooskleurig. Toch verschenen ook deze week weer jubelende berichten vanuit onze gemeente over onze sluitende begroting. Onbegrijpelijk.

Wij hopen van harte dat men niet alleen meer op de winkel gaat passen maar vooral ook gaat ondernemen. Er gebeurt te weinig. Klaar met de dynamische startdocumenten. Veel gedoe, veel politiek, maar weinig acties die zichtbaar zijn. Zie betoog van de eigen coalitie GroenLinks. Waar blijven de TOP’s? Waar blijven de uitvoeringen van moties? Schiet het al op met het centrum, pand Penders en Reomie, de pilots Omgevingswet, het sociaal domein etc etc.

Motie B70 echte banen

Ook in het komende begrotingsjaar gaan wij in ieder geval door met het doen van suggesties voor een sterker en socialer Berg en Dal!
De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, dat iedereen in zijn of haar eigen buurt of kern actief deelneemt aan de samenleving. Sommigen hebben net even dat zetje extra nodig, anderen moeten geactiveerd worden.
We zijn dan ook blij dat laatst onze motie over de regionale arbeidsmarkt werd gesteund.
Betrek onze verenigingen/vrijwilligers meer en tijdig bij uitvoeren van werkzaamheden en onderwerpen die hen aangaan. Geen situatie meer zoals papierdiscussie of het koor.
In het algemeen blijft het ook belangrijk om in te gaan op goede initiatieven op het gebied van duurzaamheid en milieu. We horen nog te vaak dat bedrijven nul op het rekest krijgen. Of dat onze inwoners maar weinig reacties krijgen op hun meldingen.
De BOA inhuur drank en horecawet wordt gehalveerd. Is dat wel zo verstandig ? Volgend jaar wordt juist een onderzoek uitgevoerd naar drank en drugsgebruik. Betrek dit soort dingen dan. We hebben onze zorgen hierover al eerder geuit.

In december komen er nog een aantal belangrijke dingen in de raad: de Mallemolen, daarmee ook het centrum van Groesbeek, wonen en hopelijk ook de Ruimtelijke visie. Niet de minste onderwerpen.
Denk bij wonen ook aan initiatieven zoals het Knarrenhof.
Bij de ruimtelijke visie: Inzetten op energieopwekking, met voordeel voor onze inwoners, zon en wind. Beloon ook bedrijven die juist wel willen en stimuleer bedrijven om zelfvoorzienend te worden.

Kortom, in 2020 meer doen. Meer durven.

Er is immers veel te doen.
Veel succes het komende jaar en een goede vergadering gewenst.

Met vriendelijke groet,
Lesley Albers
Fractievoorzitter PvdA Berg en Dal


 
Motie 19 Aanpakken TOP’s: nu echt!
Motie 20 Beleid lokale heffingen – afvalstoffenheffing
Motie 21 Ontwikkelen Visie op armoede
Motie 22 Opstellen ouderenbeleid
Motie 23 Gelijke kansen
Motie 24 Trots op onze omgeving en musea
Motie 25 Inclusieve verenigingsprijs

Henny van der Pol

Henny van der Pol

Een bijdrage leveren aan een sociale samenleving met gelijke kansen. Mijn naam is Henny van der Pol (1958) en ik kom uit een sociaaldemocratisch gezin in Velp, gemeente Rheden. Mijn vrouw José en ik wonen sinds oktober 2014 in het centrum van Groesbeek. Wij genieten enorm van de prettige en prachtige leefomgeving in de gemeente

Meer over Henny van der Pol